Skip to product information
1 of 6

TALA TILES 16 Pirasong Brick Tiles (16-Piece Brick Tile Set)

Regular price ₱896.25
Regular price ₱1,195.00 Sale price ₱896.25
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ipagsama ang hilig sa Tala Tiles at building bricks sa pamamagitan ng pinakabagong laruan mula sa Tala Tiles! Ang 16 Pirasong Brick Tiles ay maaring gamitin tulad ng Tala Tiles sa pagbuo ng iba't ibang bagay mula sa mga hugis hanggang sa mga kastilyo, AT maari ring gamitan ng inyong paboritong building blocks! Talagang wala nang imposible sa Tala Tiles!

Lahat ng Tala Tiles ay nakabalot sa kahon at Tala Toys bag na maaring gamitin para sa pagtabi ng Tala Tiles at may kasamang rin itong gift tag. Kung kayo ay maglalagay ng order para iregalo, maaring isulat ang mensahe para sa gift tag sa checkout.

Ang Tala Tiles ay dumaan sa pagsusuri at pumasa sa mga pamantayan ng EN71, CE at ASTM. Lahat ng order ay personal na ibinabalot at dumadaan sa quality check bago ipadala sa inyo.

Ang laruang ito ay naglalaman ng maliliit na piyesa at mga magnet. Ito ay para sa edad 3 pataas lamang.

-

Combine your love for Tala Tiles and building bricks with the latest toy from Tala Tiles! The 16-Piece Brick Tile Set can be used like any other Tala Tile to build a variety of structures from shapes to castles, AND can also be used with your favorite building bricks! Now nothing is really impossible with Tala Tiles!

All Tala Tiles are packed in a box and a Tala Toys bag which can be used for storage, and includes a gift tag. If you will be sending the toy as a gift, please indicate your gift message upon checkout.

Tala Tiles have passed the standards of EN71, CE and ASTM classifications. All orders are personally packed and checked before shipping them out to you.

This toy contains small parts and magnets. It is recommended for children 3 years old and above.