Shipping Policy

Lahat ng produkto, maliban nalang kung nakasaad bilang pre-order, ay ipapadala sa kinabukasan matapos makumpirma ang inyong bayad, maliban lamang sa araw ng Lingo.

Lahat ng tinatansyang tagal ng pagpapadala ay nakasaad sa shipping rates. Kung nais gumamit ng ibang kumpanya, maari kaming padalhan ng email sa hello@talatoys.com para mabigyan namin kayo ng kaukulang presyo.

Maari ring kunin ang inyong order sa aming opisina. Ang aming opisina ay matatagpuan malapit sa Roosevelt Avenue, Quezon City. Ang lahat ng detalye ay ipapadala matapos makumpirma ang inyong bayad. Ang gastos ng pagkuha sa opisina ay sagutin ng mamimili.

-

All items, unless otherwise specified as pre-order, are shipped out the day after confirmation of payment except on Sundays.

All estimated shipping duration are indicated in the shipping rates. For other courier options, you may contact us via email to hello@tatatoys.com so we can provide a quotation.

Next day pick up is also available. We are located near Roosevelt Avenue, Quezon City. Complete pick up details will be sent upon confirmation of payment. Customer will shoulder courier fees.