Warranty and Replacement

Lahat ng aming laruan ay nasasailalim sa 30 araw na warranty. Kung kayo ay nakatanggap ng depektibo, sira o may kulang na produkto, malugod namin itong papalitan. Kung maari ay magpadala ng email sa hello@talatoys.com para maasikaso namin ang pagpalit. Maraming salamat!

-

All products are covered by a 30-day limited warranty. If you have received a defective, damaged or incomplete item, we will gladly replace the concerned piece or item. Please email us at hello@talatoys.com so we can process the replacement. Thank you!