Contact Us

Hello! Kung kayo ay may nais iparating sa amin, maari ninyo kaming padalhan ng email sa hello@talatoys.com o kaya ay iwan ang inyong mensahe sa talaang ito. Susubukan naming masagot kayo sa pinakamadaling panahon.

Hello! You may email us at hello@talatoys.com or leave your message here and we’ll get back to you soon!