About Us

Kami ay isang pamilyang mahilig maglaro at nais naming ibahagi ang saya sa inyo. Naniniwala kami sa kahalagahan ng laro sa buhay ng aming anak kung kaya't ginagawa namin ang lahat para mahanap ang mga laruan na angkop sa kanya.

Tiniyak naming ang mga pinili naming laruan ay open-ended at magagamit hanggang sa paglaki. Sinisigurado namin na ang mga laruan sa aming tindahan, mula sa pagawaan hanggang sa aming personal na pagbalot nito, ay dumaan sa aming mataas pamantayan bilang mga kapwa magulang.

-

We are a family of three who enjoys playing and we'd like to share our happiness with you. We believe in the importance of play in our child's life and we do our best to choose toys that support her interests.

We thoughtfully choose toys that are open-ended and will grow our child. We ensure all our toys are responsibly sourced and we personally pack and check each item with the highest standards a parent would have.