Cancellation, Return and Refund

Depektibong Laruan

Lahat ng aming laruan ay nasasailalim sa 30 araw na warranty. Kung kayo ay nakatanggap ng depektibo, sira o may kulang na produkto, malugod namin itong papalitan. Kung maari ay magpadala ng email sa hello@talatoys.com para maasikaso namin ang pagpalit.

Pagbago ng Isip

Kung nagbago ang inyong isip at nais ninyong kanselahin ang inyong order, maari lamang itong maproseso kung hindi pa naipapadala ang inyong order. Kung naipadala na ang inyong order, hindi na ito maaring kanselahin.

Lahat ng order na kinansela dahil sa pagbabago ng isip na binayaran gamit ang PayPal o PayMongo ay sasailalim sa 5% refund fee na ibabawas sa halaga ng refund. Ang refund sa credit card o debit card ay lalabas sa inyong account sa loob ng 1 billing cycle.

-

Defective Item

All products are covered by a 30-day warranty. If you have received a defective, damaged or incomplete item, we will gladly replace the concerned piece or item. Please email us at hello@talatoys.com so we can process the replacement.

Change of Mind

If you have ordered and changed your mind, we can only process a cancellation of order if your order has not yet been fulfilled and shipped out. Once your order has been shipped out, it cannot be cancelled.

All orders canceled because of change of mind that have been paid using PayPal or PayMongo  will be charged a 5% refund fee that will be deducted from the total refundable amount. Please expect the refund to your credit card or debit card to reflect in 1 billing cycle.