Skip to product information
1 of 9

TALA TILES 108 Pirasong Panimulang Kahon (108-Piece Starter Set)

Regular price ₱1,997.50
Regular price ₱3,995.00 Sale price ₱1,997.50
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Color

Walang imposible sa Tala Tiles! Mula sa dalawang dimensyong mga bagay hanggang sa nagtataasang kastilyo at torre, kayang-kayang gawin ang anumang maisip gamit ang aming Magnetic Tiles. Ang sari-saring mga hugis na kasama sa 108-Pirasong Panimulang Kahon, kabilang na ang kotse, ay perpekto sa paglalaro ng mga bata.

Magdagdag pa ng iba’t ibang hugis ng Tala Tiles sa pamamagitan ng 48 Pirasong Mga Tatsulok at 40 Pirasong Samu’t Saring Hugis!

Lahat ng Tala Tiles ay nakabalot sa kahon at Tala Toys bag na maaring gamitin para sa pagtabi ng Tala Tiles at may kasamang rin itong gift tag. Kung kayo ay maglalagay ng order para iregalo, maaring isulat ang mensahe para sa gift tag sa checkout.

Ang Tala Tiles ay dumaan sa pagsusuri at pumasa sa mga pamantayan ng EN71, CE at ASTM. Lahat ng order ay personal na ibinabalot at dumadaan sa quality check bago ipadala sa inyo.

Ang laruang ito ay naglalaman ng maliliit na piyesa at mga magnet. Ito ay para sa edad 3 pataas lamang.

-

The possibilities are endless for Tala Tiles! From 2 dimensional objects to soaring castles and towers, you can build anything with our Magnetic Tiles. The variety of shapes in the 108-Piece Starter Set, which even includes a car, is perfect for open-ended play for children of all ages.

Add more Tala Tiles for even more complex structures with our 48-Piece Triangles Set and 40-Piece Assorted Shapes Set!

All Tala Tiles are packed in a box and a Tala Toys bag which can be used for storage, and includes a gift tag. If you will be sending the toy as a gift, please indicate your gift message upon checkout.

Tala Tiles have passed the standards of EN71, CE and ASTM classifications. All orders are personally packed and checked before shipping them out to you.

This toy contains small parts and magnets. It is recommended for children 3 years old and above.